Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelő)

Tisztelt Páciensem!

Ön jogosult az egészségügyi ellátásával kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál panaszt tenni. A PszichoTrend Bt., mint egészségügyi szolgáltató, köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni.

Fontos, hogy tudja, a panaszjog gyakorlása nem érinti azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez (Integrált Jogvédelmi Szolgálat,) illetve a felügyeleti szervekhez forduljon.

Ha úgy érzi, etikai szabályokat sértettünk, akkor panaszával kérjük forduljon a MOK DTESZ-hez.

Törvényi kötelezettségünknek megfelelően panaszát nyilván tartjuk és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig megőrizzük.

A közvetítői tanács

Fontos tudnia, hogy a beteg és az egészségügyi szolgáltató között felmerülő jogviták peren kívüli megoldására a felek együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését. Ebben az illetékes betegjogi képviselő tud Önnek segíteni.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

A területileg illetékes betegjogvédelmi képviselők elérhetőségeit itt találják:
http://www.ijsz.hu/jogvedelmi-kepviselok-elerhetosegei.html

 

Oktatás (adatvédelmi és betegjogi képzés)

A PszichoTrend Bt. törekszik arra, hogy képzéseinkkel ügyfeleink elégedettek legyenek. Tanfolyamunkat a SOTE Továbbképzési Központja akkreditálja.

Panasza fontos nekünk, ezért kérjük, a képzés során azonnal közölje, hogy rendezhessük, ha valami miatt nem elégedett velünk.

Amennyiben inkább írna, a cég székhelyére vagy email címére várjuk visszajelzését. Minden panaszt a törvényes határidőn belül megválaszolunk. Amennyiben elégedetlen képzésünkkel, akkor jelezheti ezt akkreditáló intézményünk számára: Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központnak.
http://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/

Felügyelő hatóságunk: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4347

„..a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában fogyasztó csak természetes személy lehet, a békéltető testületek előtt azonban a törvényben nevesített szervezetek is kezdeményezhetnek eljárást”

Pin It on Pinterest

Share This