Képzéseink

A jog ismerete nem egyenlő annak megértésével
a megértés nem jelenti az alkalmazni tudást
az alkalmazni tudás nem egyenlő a mindennapi rutinba illesztéssel.

Egészségügyi adatvédelmi, betegjogi oktatással 2005 óta foglalkozik cégünk. Tapasztalatot szereztünk nővérképzésben, akkreditált egészségügyi továbbképzéseinken együtt gondolkodtunk számos orvosszakma kiváló képviselőjével.

Különösen jól értjük a klinikai szakpszichológusok, pszichiáterek, pszichoterapeuták nyelvét, a szakterületen jelentkező speciális jogalkalmazási problémákat. A képzésünk sajátosan strukturált csoportmódszerre épül, aminek keretében a joganyagot az előadók előzetes felkészülése s a résztvevők által felvetett kérdések közös konzultációja mentén dolgozzuk fel. A résztvevők létszámát alacsonyan tartjuk, mégpedig azért, hogy mindenkinek legyen ideje és tere kérdezni, reflektálni.
A közös gondolkodás, a gyakorlati tapasztalatok, megoldások kölcsönös cseréje teszi a képzést izgalmassá, s a jogi anyagot könnyedén befogadhatóvá. Ahogy a jogrendszer, úgy a kérdések s az azokra adott válaszok is folyamatosan megújulnak így érdemes időnként
megismételni a tanfolyami részvételt.

A hasonló tematikájú joganyagot oktató képzési piacon egyedülállók vagyunk a következő témák ismertetésében:

– A klinikai szakpszichológia és pszichoterápia jogi szabályozása

– A dokumentációs kötelezettség, a tájékoztatási kötelezettség, a beteg dokumentációba való betekintési joga, tájékoztatáshoz való joga érvényesítésének kérdései a pszichodiagnosztikai, klinikai szakpszichológiai pszichiáteri, pszichoterápiás munka során.

– Speciális adatvédelmi problémák a klinikai szakpszichológiai, pszichoterápiai pszichiátriai ellátás során. GDPR a mindennapi szakmai gyakorlatban

– Az egészségügyi adatok megőrzésének, továbbításának kérdései szupervízió, kollégák együttműködése, hatósági eljárás, egészségügyi ellátó változása, megszűnése esetén.

– A jogkövetés kapcsolati következményei a terápiás munkában

– Etika-jog határai, metszéspontjai a terápiás munkában

Pin It on Pinterest

Share This