Panaszkezelés

Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelő)

Tisztelt Páciensem!

Ön jogosult az egészségügyi ellátásával kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál panaszt tenni. A PszichoTrend Bt., mint egészségügyi szolgáltató, köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni.

Fontos, hogy tudja, a panaszjog gyakorlása nem érinti azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon, így a szolgáltató felügyeleti szervéhez, az ÁNTSZ-hez. Elérhetőségét az Adatok oldalon találja. Törvényi kötelezettségünknek megfelelően panaszát nyilván tartjuk és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig megőrizzük.

A közvetítői tanács

Fontos tudnia, hogy a beteg és az egészségügyi szolgáltató között felmerülő jogviták peren kívüli megoldására a felek együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését. Ebben az illetékes betegjogi képviselő tud Önnek segíteni.

Betegjogi képviselő:

Kőszegi Judit elérhetőségei:
E-mail:
Telefon: 06-20-4899-542
Web: http://www.obdk.hu/

Egyéb felügyeleti szerveinket és elérhetőségüket az Adatok rovatban találja.

Oktatás ( adatvédelmi és betegjogi képzés)

A PszichoTrend Bt. törekszik arra, hogy képzéseinkkel elégedettek legyenek. Képzéseinket az SOTE Továbbképzési Központja akkreditálja. Panasza fontos nekünk, kérjük, azonnal közölje, hogy rendezhessük, ha valami miatt nem elégedett velünk. Amennyiben inkább írna, a cég székhelyére vagy email címére várjuk visszajelzését. Minden panaszt a törvényes határidőn belül megválaszolunk.